DRET CIVIL

Explica'ns el teu cas Rebi assessorament legal de les possibilitats i formes de procedir depenent del seu cas particular. Formulari
Contacte
Banyoles (Girona)
Passeig Winthuysen, 4
17820 BANYOLES - Girona

Tel. 972 570 331
Fax 972 583 070
Madrid
Marqués de la Ensenada, 16 Centro Colón (617)
28004 MADRID

Tel. 913 191 575

Previ estudi personalitzat de les necessitats, oferim tot tipus d’assessorament, planificació, negociació contractual i extracontractual, estratègies de millora, mediació, gestió patrimonial, preparació d’acords, actes i redacció de tot tipus de documents en l’àmbit de les relacions entre particulars.

Si el conflicte o la controvèrsia ho requereix, exercim la defensa judicial més efectiva per aconseguir la satisfacció del client, amb assistència a tot tipus de Jutjat o Tribunal, amb una especialització i dilatada trajectòria en matèria processal.

Així mateix, comptem amb gran experiència en controvèrsies de caràcter familiar, tant en l’àmbit de mediació o resolució extrajudicial, com en matèria judicial.


 • Contractes
 • Compravendes
 • Operacions immobiliàries
 • Conflictes amb entitats financeres
  (Deute subordinat i participacions
  preferents, hipoteques...)
 • Assessorament patrimonial
 • Reclamacions a assegurances
 • Donacions
 • Associacions i fundacions
 • Arrendaments
 • Separacions i divorcis
 • Modificació de mesures relatives
  a la guàrdia i custòdia de menors
 • Planificació successòria
 • Testaments i herències
 • Accidents de circulació